Čítate noviny? Čítajte medzi riadkami

Napriek skutočnosti, že elektronické médiá zatienili úlohu a postavenie printových, noviny a ostatná tlač majú v spoločnosti stabilné miesto. Ak si aj vy toto médium stále kupujete, pamätajte na niekoľko dôležitých vecí, ktoré je pri jeho čítaní dobré vedieť.

  • Novinári prirodzene, ale aj cielene selektujú témy svojich článkov. Ich snahou je osloviť čo najväčšie publikum. To znamená, že do novín sa dostávajú správy obsahujúce také prvky (násilie a erotika), ktoré na prvý pohľad zaujmú čitateľa namiesto skutočne dôležitých a aktuálnych.
  • Na obsah článkov, ale aj celkový obsah periodika vplýva vlastník. Jeho snahou je získať čo najväčší zisk niekedy aj za cenu bulvárnejšieho, či nekvalitného obsahu.
  • „Údajne“, „zrejme“, „s najväčšou pravdepodobnosťou“ sú novinárske termíny naznačujúce, že si novinár nedostatočne overil informácie. Článok preto netreba pokladať za stopercentne pravdivý.
  • „Podľa nemenovaného zdroja“ je ďalší termín, ktorý síce označuje povinnosť novinára chrániť svoj zdroj, v mnohých prípadoch je však barličkou, ktorú využíva na zverejnenie neoverených informácií.
  • Aby novinár upozornil na svoj článok neraz používa neprimerané titulky, v ktorých vyslovene zavádza, klame alebo manipuluje. Obsah samotných článkov je totiž úplne iný, ako prezrádza titulok, či perex.

Pravdivosť, presnosť, nestrannosť a nezávislosť – to sú vlastnosti, ktoré by sa nám nevyhnutne mali spájať s printovými, ale aj so všetkými médiami. Skúste sa na ne zamerať, keď si zajtra pri raňajkách otvoríte noviny. Možno zistíte, že ste si ich radšej nemali otvárať. Alebo si aj vďaka predchádzajúcim riadkom vyberiete kvalitnejšie periodikum.

Ružena Dvorščáková

foto: http://www.iwallscreen.com/wallpaper/1920×1080/coffee-coffee-cups-morning-newspapers-objects-29809.html