Happy slapping – fackovanie pre zábavu?

Možno ste už na internete videli videá, kde útočníci fackujú neznámych ľudí len tak pre zábavu. Tento fenomén sa v zahraničí nazýva „happy slapping“ a doslovne ho môžeme preložiť ako „fackovanie pre zábavu“. Zdá sa, že tento druh zábavy začína byť  populárny aj na Slovensku.

Pri happy slappingu ide o nevyprovokovaný fyzický útok na jednotlivcov, ktorý si útočníci fotia alebo natáčajú na mobil, či kameru a následne uverejňujú na internete. Tieto útoky sú často spontánne a náhodné, aj keď sa môže stať, že útočníci obeť poznajú. Túto formu násilia nazývajú odborníci konvenčnou formou agresie. Na rozdiel od elektronickej šikany, ktorá vylučuje fyzický útok, sa pri happy slappingu  do popredia dostáva fyzická agresia realizovaná voči obeti.

Táto forma násilia je nebezpečná z viacerých dôvodov. Prvým je fakt, že často bývajú napádaní neznámi ľudia, pričom dôvody na útok sú nejasné. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že filmy a fotky zostávajú na internete dlhší čas, a teda môžu byť stále prezerané a sťahované. To má za následok, že agresia nemá žiadny koniec, a tiež, že bolesť obetí trvá oveľa dlhšie. Podstatným dôvodom je aj fakt, že nahrávanie a prezeranie týchto agresívnych videí poškodzujú dôstojnosť obetí.

Napriek tomu, že happy slapping je u nás novým fenoménom, videá s týmto obsahom sa na internete objavujú pomerne často. Je preto dôležité nielen o tejto forme elektronickej šikane informovať, ale aj upozorňovať na možné negatívne dôsledky a to predovšetkým tínedžerov a ich rodičov.

Ružena Dvorščáková

Spracované podľa knihy Kataríny Hollej: Elektronické šikanovanie. Nová forma agresie. Bratislava: Iris, 2010, 21- 23 s. ISBN 978-80-89256-58-7