Mediálnosť gramotnosť pracovníkov s mládežou

Venuješ sa práci s mládežou a chceš si rozšíriť svoje mediálne kompetencie? Chceš porozumieť, ako médiá fungujú? Orientovať sa v tom, čo ponúkajú? Používať, prijímať či kriticky hodnotiť médiá a mediálne obsahy v širších kontextoch? Je tu ponuka akreditovaného vzdelávania určeného pracovníkom s mládežou, ktoré organizuje o.z. VIAC na Orave.  Ďalšie informácie nájdeš tu alebo na plagáte (plagát 1 2017).