Mobily a riziká ich používania

Deti a tínedžeri si často neuvedomujú riziká súvisiace s používaním mobilov. Mnoho problémov vzniká z neuváženého zverejňovania, či prezrádzania svojho telefónneho čísla komukoľvek. Vo viacerých prípadoch dochádza k zneužitiu osobných údajov a zverejneniu nechcených fotografií a videí. Neraz to má za následok zosmiešnenie, skompromitovanie, či vydieranie vlastníka mobilného telefónu. Mobilné telefóny sú často zneužívané aj na rôzne formy agresie ako šikanovanie, urážanie alebo sexuálne obťažovanie.

Keďže v súčasnej dobe má už takmer každý mobil možnosť pripojenia sa na internet, riziká a ohrozenia sa zvyšujú. Cez internet v mobile sa deti a tínedžeri môžu dostať k nevhodným obsahom najmä násilného a sexuálneho charakteru.

Ďalším rizikom, na ktoré by sme nemali zabúdať, je ohrozenie zdravia. Napriek niekoľkým vedeckým výskumom sa nepodarilo jednoznačne dokázať, ani vyvrátiť škodlivý vplyv mobilov na zdravie. Podľa všetkého však majú vplyv minimálne na činnosť mozgu, čo je nebezpečné obzvlášť pre deti a dospievajúcich.

Riziká nezodpovedného používania telefónov u detí a tínedžerov môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • zneužitie osobných údajov,
  • zverejnenie nechcených obsahov,
  • zosmiešnenie, skompromitovanie, vydieranie, šikanovanie, urážanie, sexuálne obťažovanie,
  • nevhodné násilné, erotické, či pornografické obsahy,
  • zdravotné ohrozenia.

 Ružena Dvorščáková

foto: http://www.telegraph.co.uk/technology/10271008/Top-5-mobile-phones-for-school-kids.html