Ochrana detí pred nástrahami internetu

Ochrana maloletých používateľov pred nástrahami internetu je dôležitá nielen pre rodičov, ale aj pre samotné deti. Spôsob akým používajú obsah internetu a čerpajú z neho informácie im môže vo veľkej miere uškodiť. Kyberšikana, pedofília i zneužitie osobných údajov sú v mnohých krajinách na dennom poriadku. Zdieľané údaje sa rýchlo dostanú do širokého povedomia ľudí a často aj k tým, ktorí daný obsah vedia zneužiť.

Domáce pravidlá pre používanie internetu

Pred nástrahami na internete sa však dá jednoducho ubrániť. Základom je určiť si domáce pravidlá, ktorými rodičia minimalizujú vplyv internetu na deti.

-Čas strávený pri počítači by mal byť aj zo zdravotných dôvodov obmedzený.

-Prístup k internetu u detí predškolského veku zvykne rodič obmedziť na vopred dohodnuté stránky. Staršie deti možno naučiť systému obľúbených stránok.

-Medzi bezpečné riešenia patrí vytvorenie osobného pracovného prostredia dieťaťa, v ktorom rodič vopred obmedzí prístup len na konkrétne stránky.

Odporúčania

Umiestnite počítač napríklad do obývacej izby. Diskusia o problémoch je jednoduchšia a internet môžete používať spoločne. Takisto pravidelne kontrolujte, ktoré stránky dieťa navštevuje. Pri spoločnom prehliadaní internetu skôr posúdite hodnotu nájdených informácií. Obľúbené stránky môžete uložiť aj ako záložky, aby ste ich na ďalší deň mohli znovu spolu otvoriť aj bez vyhľadávania.

Samotná diskusia tvorí základ bezpečného správania sa na internete. Prejavte záujem o to, čo vaše dieťa a jeho priatelia na internete robia. Hovorte o konkrétnych veciach, ako možno internet využiť. Na druhej strane upozornite deti aj na problémy, s ktorými by sa mohli v budúcnosti stretnúť.

Zdokonaľte svoju prácu s počítačom. Ak sami používate internet, viete lepšie určiť čo je pre vaše deti dobré a čo nie. Naučte sa ako vytvoriť rodinný filter, ktorým zabránite vyhľadávaniu stránok s kľúčovými slovami ako napríklad sex.

Vytvorte si spolu s deťmi dohodu o tom, ako a kedy budú internet používať. Dohodnite si čas a konkrétne stránky, ktoré môžu navštevovať. Vytvorte si bezpečné prístupové heslá a nainštalujte si kvalitný antivírus. Ochrana nezávisí len na kontrole detí, ale aj bezpečnom fungovaní samotného počítača.

Čo robiť ak dieťa narazí na internete na nepríjemný alebo nevhodný materiál?

Zdôraznite dieťaťu, že to nie je jeho chyba. Reagujte primerane situácii, aby dieťa nemalo zábrany o podobných prípadoch hovoriť aj v budúcnosti. Odstráňte stopy po nevhodnej stránke. Vymažte odkazy z pamäti webového prehliadača, súbory cookie a históriu stránok. Porozprávajte sa o tom, ako sa vyhnúť podobným situáciám, ako sa vyhnúť spamom a prečo neposielať nikomu neznámemu svoje fotografie alebo údaje o rodine.

Zdroj:http://www.bezpecnyinternet.cz/rodice/doporuceni-pro-rodice/bezpecny-internet-pro-deti.aspx

Spracovala Oľga Šimkovičová