10 pravidiel na správne používanie televízie

Domácnosti, kde je televízor súčasťou detskej izby, už dávno nie sú výnimkou z pravidla. Štatistiky dokazujú, že takmer 50% detí má vo svojej izbe televízor. Menšie deti sú fascinované pestrými obrazmi a tie staršie vyhľadávajú napätie, ľúbostné drámy či programy s náučným obsahom. Portál rodina a médiá ukáže rodičom pravidlá, ktoré im pomôžu pri vedení svojich detí.

 1.                  Dohodnúť sa na pravidlách

Dohodnite si so svojím dieťaťom jasné pravidlá, kedy, ako dlho a čo smie v televízii sledovať. Dávajte pozor na dodržiavanie dohody. Už len z tohto dôvodu nepatrí televízor do detskej izby, pretože potom je kontrola sotva možná.

 2.                  Spoločné sledovanie televízie

Televízia nie je vhodným prostriedkom na výchovu detí.

Pozerajte televíziu spolu s dieťaťom, tak často ako je to možné. Toto sprevádzanie je vhodné najmä pre deti v predškolskom veku a pre deti, ktoré navštevujú základnú školu. Známe formáty a videá, ktorých obsah poznáte, môžu deti príležitostne pozerať aj samy.

 3.                  Rozprávať o zážitkoch

Dávajte pozor na signály vášho dieťaťa pri televízore a zaoberajte sa nimi. Nebuďte podráždení,  ak vaše dieťa pri televízore rozpráva alebo behá sem a tam po izbe. Takýmto spôsobom spracúva zážitky zo sledovania televízie.

 4.                  Televízor nie je žiadny nátlakový prostriedok

Televízor by nemal slúžiť ako prostriedok na náhradu odmeny alebo trestu, pretože tým sa zvyšuje jeho dôležitosť.

 5.                  Kritické používanie

Pokúste sa vaše dieťa podporovať v samostatnom kritickom uvažovaní a používaní televízora. Pomôžte mu v rozlišovaní medzi reklamou a ostatnými programami.

Rozprávajte sa s nimi aj o programoch zobrazujúcich násilie: zdôrazňujte, že násilie nie je vhodný spôsob riešenia konfliktov, vysvetlite dieťaťu, čo je primeraná sebaobrana, poukážte na rozdiel medzi reálnym a fiktívnym násilím.

 6.                  Televízor nemá diktovať ako prebehne deň

Nenechajte si diktovať, ako bude na základe televízneho programu vyzerať váš deň. Nejaká relácia nemá mať vyššiu prioritu ako ostatné rodinné aktivity.

 7.                  Byť vzorom

Buďte pre svoje deti vzorom v používaní televízora.

Prepínate povrchne alebo si program vyberáte rozumne? Nechávate televízor zapnutý popri rôznych činnostiach? Lepšie je to, keď zapnete televízor na začiatku určitého programu a po jeho skončení ho vypnete. Dáte tak dieťaťu najavo, že si vyberáte, čo chcete sledovať.

 8.                  Výmena skúseností

Váš dosah na dieťa sa postupne mení, ako mu pribúdajú roky a  v silnejšej miere sa viaže na priateľov alebo rovesníkov, s ktorými strávia čas.

Vymieňajte si názory a informácie s inými rodičmi o napr. sledovaní televízie, reklamy alebo o programoch, kde je zobrazené násilie.

9.                  Výčitky svedomia

Deti potrebujú televízor takisto ako dospelí kvôli informovanosti, učeniu, relaxu,  rozvoju a tiež na to, aby rozvíjali svoj svet fantázie. Preto nemajte výčitky svedomia, keď vaše dieťa sleduje televízor. Dôležitá je správna miera a vyvážené delenie času medzi viaceré aktivity (učenie, šport, pomoc v domácnosti, koníčky). Televízor nemá byť hlavným prostriedkom trávenia voľného času.

 10.              Mať pevnú vôľu

Sledovanie televízie by v žiadnom prípade nemalo byť jedinou spoločnou činnosťou v rodine. A naopak, v princípe by dieťaťu nemala byť televízia absolútne zakazovaná. Dieťa sa musí naučiť, ako sa zorientovať vo svete, ktorého  súčasťou sú médií. Nájdite správnu mieru: nezatracujte televízor ako taký, ale majte prehľad o tom, čo vaše dieťa pozerá a koľko času strávi pred televízorom.

Spracované podľa: http://schau-hin.info/

Eva Izraelová Parcová