Publikácie

NOVÉ

Správa z výskumu _EU Kids Online Slovensko 2018 – 2020

NOVÉ

výskumná správa 3 EUKO IV sociálne siete a excesívne používanie  Správa z výskumu EU Kids Online IV na Slovensku . (Používanie sociálnych sietí, excesívne používanie internetu a sociálnych sietí, 2019)

NOVÉ

výskumná správa 2 EUKO hate speech, diskriminácia a extrémizmus Správa z výskumu EU Kids Online IV na Slovensku . (Skúsenosť detí a mládeže s nenávistnými prejavmi, diskrimináciou a extrémizmom na internete, 2019)

výskumná správa 1 EUKO IV kyberšikanovanie a sexuálne obsahy Správa z výskumu EU Kids Online IV na Slovensku . (Skúsenosť detí a mládeže so šikanovaním a sexuálnymi obsahmi na internete, 2019)

Tlačová správa EUKO SID 2019Ochrana dát detí a mládeže v online priestore: Predbežné výsledky výskumu EU Kids Online (tlačová správa)

Televízia u nás doma  (kniha pdf)

Médiá a socializácia (kniha pdf)

Mediálna výchova v rodine – rodičia ako sprostredkovatelia mediálnych obsahov (štúdia, pdf)

AAP 2011 children and media – odporúčanie amerických pediatrov o používaní médií malými deťmi  (pdf, English)