Publikácie

NOVÉ  Správa z výskumu EU Kids Online IV na Slovensku . (Skúsenosť detí a mládeže so šikanovaním a sexuálnymi obsahmi na internete, 2019)

NOVÉ      Tlačová správa EUKO SID 2019Ochrana dát detí a mládeže v online priestore: Predbežné výsledky výskumu EU Kids Online (tlačová správa)

NOVÉ        tlačová správa II (február) EUKO 2019Skúsenosť s negatívnymi javmi u detí a mládeže v online priestore: Predbežné výsledky výskumu EU Kids Online na Slovensku (tlačová správa)

Príležitosti a riziká používania internetu deťmi. Sociálna sieť Facebook Tomková a kol. (2015).  (štúdia pdf)

Televízia u nás doma  (kniha pdf)

Médiá a socializácia (kniha pdf)

Mediálna výchova v rodine – rodičia ako sprostredkovatelia mediálnych obsahov (štúdia, pdf)

AAP 2011 children and media – odporúčanie amerických pediatrov o používaní médií malými deťmi  (pdf, English)