Rozprávka na dobrú noc

Lauras Stern je pokojná  nemecká rozprávka s dobrými hodnotami. Zároveň sa vaše deti pocvičia v nemčine. Dostupné na youtube.com.