10 zlatých pravidiel pri používaní internetu

Sú to rodičia, kto v záležitostiach týkajúcich sa internetu potrebujú pomoc. Kým  ich deti s ľahkosťou surfujú po internete a prajú si pritom výkonnejšie počítače, rodičia ich dobiehajú len pomaly. Napriek tomu môžu svoje deti pri zaobchádzaní s internetom podporovať. Ako?

  1.  Vedomosti o internete

Podporujte pozitívny prístup vášho dieťaťa k internetu.  Sami surfujte sami, aby ste mohli svojmu dieťaťu ukázať zaujímavé stránky, ktoré by podľa možnosti boli bez reklamy.

2.   Spoločné surfovanie

Sprevádzajte svoje dieťa počas surfovania na internete. To neznamená, že naň musíte neustále dohliadať či kontrolovať ho. Byť v blízkosti stačí na to, aby ste svojmu dieťaťu v prípade potreby pomohli zaujať správne stanovisko.

Deti, ktoré ešte nevedia poriadne čítať a písať, by nemali samy pracovať s internetom.

 3. Hovoriť o problémoch

Dohodnite sa so svojim dieťaťom, že vám na internete ukáže veci, ktoré sú mu nepríjemné alebo v ňom vyvolávajú strach. Hovorte s vaším dieťaťom o dobrých a zlých stránkach internetu.

Nahláste problematické stránky. Niektoré stránky ponúkajú možnosť nahlásiť problematický obsah. Ak taká možnosť nie je, alternatívou je stránka www.stopline.sk, ktorá funguje ako  národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete.

  4.Časový plán

Dohodnite si s vašimi deťmi pevný čas na surfovanie. Dávajte pozor na jeho dodržiavanie. Berte zreteľ aj na určenie času pri používaní iných médií akými sú televízia alebo počítačové hry. Napriek možnosti neobmedzeného používania internetu, by vaše dieťa nemalo na internete surfovať „donekonečna“.

  5. Inštalácia ochranného softvéru pre mladých

Nainštalujte ochranný softvér zodpovedajúci veku vášho dieťaťa. Avšak, nespoliehajte sa len na takéto technické pomôcky. Ochranný softvér je účinný a zmysluplný iba v kombinácii s aktívnou rodičovskou mediálnou výchovou a ako taký nikdy nemôže ponúknuť absolútnu ochranu pred nevhodnými obsahmi. Reguláciu používania počítača a internetu umožňuje samotný operačný systém[1], antivírusový softvér, špeciálny softvér na filtrovanie obsahu alebo monitorovanie aktivít dieťaťa pri používaní počítača a internetu.

6. Zriadenie zoznamu adries

Zriaďte s vaším dieťaťom vlastný zoznam so záložkami, ktorý môže byť spoločne spravovaný a rozširovaný. Takýmto spôsobom si môže vaše dieťa priamo zvoliť svoje obľúbené stránky a nemusí ich bezducho vyhľadávať na internete.

  7. E-mailové konto

Vytvorte so svojím dieťaťom e-mailovú adresu, v ktorej sa jeho skutočné meno nedá rozoznať. Vysvetlite svojmu dieťaťu, že svoju e-mailovú adresu nesmie z nepozornosti len tak ďalej posielať. To sa týka aj reklamných e-mailov, ktoré sa môžu objaviť v jeho schránke.

    8. Osobné údaje

Oboznámte vaše dieťa s bezpečnostnými pravidlami pri používaní internetu. K tomu patrí informácia, že osobné údaje a údaje o rodine nesmú byť cez internet voľne šírené.

Deti musia vedieť aj to, že sa nikdy nesmú stretnúť samy so svojím „internetovým priateľom“.

9.   Sťahovanie a nakupovanie

Dohodnite sa s vaším dieťaťom na pravidle, že predtým než niečo stiahne, sa vás opýta, či smie. Okrem toho by ste svojmu dieťaťu nemali sprístupniť čísla vašej kreditnej karty. Práve tieto umožňujú nákup „na jedno kliknutie myšou“.

10.  Výmena skúseností

Informujte sa o používaní internetu v škole. Rozprávajte sa s inými rodičmi o používaní internetu deťmi.

 

Eva Izraelová Parcová

spracované podľa: http://schau-hin.info/[1] V operačnom systéme Windows je to možné nájsť pod názvom rodičovská kontrola. Návody, ako ju nastaviť, sú dostupné aj na internete.