10 zlatých pravidiel pre správne používanie mobilu

Či esemeskujete, robíte fotky alebo videá, surfujete na internete, počúvate hudbu a vymieňate si elektronické hry alebo prenášate dáta cez bluetooth a dátovú kartu – mobil vám ponúka možnosti ďaleko presahujúce obyčajné telefonovanie. K tomu pribúdajú neustále nové funkcie. ktoré sa ďalej vyvíjajú. Preto je dôležité, aby boli rodičia o tomto vývoji informovaní a vedeli potom dozrieť na dodržiavanie pravidiel pre používanie mobilu deťmi. 

1.                  Prvý mobil

Rodičia by mali svojim deťom zrozumiteľne vysvetliť používanie mobilu a tiež podať informácie o nákladoch vznikajúcich pri jeho používaní. Všeobecné pedagogické pravidlo znie: nie pred deviatymi narodeninami.

Pre mladšie deti môže byť zmysluplný tzv. „mobil v prípade núdze“ vtedy, keď napr. cesta zo školy trvá veľmi dlho.

 2.                  Čo treba zohľadňovať pred uzatváraním zmluvy?

Pred uzatvorením zmluvy by si mali rodičia premyslieť, na čo ich dieťa potrebuje mobil: Majú byť syn alebo dcéra predovšetkým dosiahnuteľní a telefonovať iba v nutnom prípade?

Náš tip: odporúčame karty s predplateným kreditom, kde práve rodičia môžu určovať jeho výšku. Podľa výšky kreditu rodičia rozhodujú o jeho dobití. Pri vybití kreditu síce dieťa nemôže telefonovať, avšak dá sa mu dovolať.

3.                  Aká zmluva na mobil pre moje dieťa prichádza do úvahy?

Kúpte mobil s predplatenou kartou, pri ktorej je možné obmedziť kredit, čím chráni dieťa a rodičov pred vysokými nákladmi.

4.                  Ako môžem kontrolovať výdavky?

Je dôležité, aby ste sa so svojím dieťaťom rozprávali o výdavkoch za hovory a za posielanie textových či obrazových správ. V prípade preberania tónov zvonenia či hier do mobilov treba byť opatrný! Tieto ponuky bývajú spravidla spoplatnené a drahé. Vyberte si preto takého mobilného operátora, pri ktorom sa určité telefónne čísla a platené služby dajú zablokovať.

5.                  Kto je zodpovedný za platenie účtov na mobile s viazanosťou?

Za platenie výdavkov je zodpovedný ten, kto je podpísaný na zmluve. Keďže predajcovia neuzatvárajú žiadne zmluvy s neplnoletými, žiadajú rodičov, aby podpísali zmluvu. V tomto dôsledku sú to rodičia, ktorí sú zodpovední za platenie.

6.                  Existujú mobily pre deti?

Niektorí výrobcovia ponúkajú mobilné telefóny, ktoré sú špeciálne určené pre deti. Tak ponúkajú rodičom možnosť individuálne podľa schopností dieťaťa niektoré funkcie zapnúť alebo vypnúť.

7.                  Aké nebezpečné môže byť vyžarovanie z mobilu?

Rodičia často kladú otázku týkajúcu sa vyžarovania mobilu. Zatiaľ neexistuje žiaden definitívny záver vedeckých štúdií, ktoré by poukazovali na zdraviu škodlivé pôsobenie elektromagnetických vĺn. Dlhodobý vplyv používania mobilov na zdravie človeka sa naďalej skúma, a preto je rozumné byť opatrný.

8.                  Môže byť riziko vyžarovania zmenšené?

–                    Dbajte na dobrý príjem, to minimalizuje vyžarovanie.

–                    Vhodné sú aj „Headsets“, ktoré obsahujú samostatné slúchadlá, ktoré zabezpečujú odstup                         medzi hlavou a anténou mobilu.

–                    Dohliadnite na to, aby deti mali počas spánku mobil odložený dostatočne ďaleko od                                    postele.

9.                  Existujú pravidlá správania sa pri používaní mobilu?

Deti by mali byť vedené k tomu, aby rešpektovali pravidlá týkajúce používania mobilu pri spoločenských podujatiach alebo na určitých miestach, kde sa vyžaduje, aby boli mobily v tichom režime alebo vypnuté.  Je potrebné viesť deti k tomu, aby brali ohľad na druhých ľudí a neobťažovali ich napr. hlasným telefonovaním alebo hlasnou hudbou z mobilu. Tiež je nevyhnutné vysvetliť deťom pravidlá používania tiesňových liniek.

10.              Mobil ako symbol spoločenského postavenia

Mobily v skutočnosti už dávno nie sú „len“ mobilnými telefónmi. Sú vybavené multimediálnymi funkciami ako sú rádio, internet a MP3-prehrávač a samozrejme, moderným dizajnom. Tie „naj“ mobily, nie sú ale vždy tými najvýhodnejšími. Deti nepotrebujú najnovšie a najdrahšie modely. Je to dobré aj z toho dôvodu, aby sa deti navzájom neporovnávali a nezakladali si na mobile ako symbole spoločenského postavenia. S ohľadom na mnohotvárnosť ponúk je potrebné zvážiť pomer ceny a funkcionality.

 

Eva Izraelová Parcová

spracované podľa: http://schau-hin.info/