Mediálna gramotnosť a pracovníci s mládežou

Venuješ sa práci s mládežou a chceš si rozšíriť svoje mediálne kompetencie? Chceš porozumieť, ako médiá fungujú? Orientovať sa v tom, čo ponúkajú? Používať, prijímať či kriticky hodnotiť médiá a mediálne obsahy v širších kontextoch? Je tu ponuka akreditovaného vzdelávania určeného pracovníkom s mládežou, ktoré organizuje o.z. VIAC na Orave. 

Viac informácií tu alebo na plagáte 1 2018