10 zlatých pravidiel pre online hry

Ponuka online hier pre deti za posledné roky citeľne vzrástla. Veľa detí považuje online hry za fantastické. Avšak nie všetky hry sú neškodné a vhodné pre deti. Predtým, ako deti využijú online hry, by sa mali rodičia o ponúkaných hrách informovať. Nasledujúcich 10 pravidiel pomôže rodičom pri voľbe a zaobchádzaní s online hrami.

 

1.                  Dohodnúť si jasné pravidlá

Aj pri elektronických hrách platí: Dohodnite si s vaším dieťaťom jasné pravidlá a čas pre používanie počítača. Dozrite na dodržanie tejto dohody a berte do úvahy aj čas, ktorý strávi dieťa dodatočne pri televízii alebo inom médiu, napr. videohre. Každé dieťa je iné a aj hry majú svoje špecifiká. Pri niektorých hrách sa dá stav hry uložiť tak, že na ďalší deň sa dieťa môže hrať na tom istom mieste, kde skončilo. Pri iných hrách je ťažšie prerušiť úlohu na určitý čas. Z toho nevyplýva žiadne jednoznačné odporúčanie  na primeraný čas, ale ide o približné zorientovanie sa:

 

do 7 rokov       – približne 30 min. denne

8 – 9 rokov      –  približne 45 min. denne

10 – 11 rokov  – približne  60 min. denne

12 – 13 rokov  –  približne 75 min. denne

 

2.                  Vyberať hry spoločne

Vyhľadajte spolu s vašimi deťmi vhodné hry a urobte si sami obraz o ich obsahoch.

3.                  Hrať spoločne

Z času na čas by ste spoločne s vaším dieťaťom mali hrať elektronické hry. Hovorte s ním o dobrých a zlých hrách a nechajte svoje dieťa, aby vám vysvetlilo, aké hry rado hrá. Vaše dieťa bude hrdé na to, že vás mohlo niečo naučiť.

4.                  Všímať si svoje dieťa

Pozorujte, aké aké hry vaše dieťa hrá a ako často ich hrá. Každé dieťa reaguje odlišne na zobrazenia alebo požiadavky tej-ktorej hry. Rozprávajte sa so svojím dieťaťom, keď si všimnete zmenu v jeho správaní. Majte na očiach aj to, s kým sa hrá na internete.

5.                  Byť informovaný

Snažte sa získavať informácie o dobrých hrách ako aj o nástrahách online hrania. Ako rodič by ste mali byť aspoň o krok vpred pred vaším dieťaťom.

6.                  Preskúšať ochranné nastavenia

Počítače, konzoly a tablety musia byť nastavené tak, aby dieťaťu neuškodili. Dávajte si pozor na to, aby bol na vašom počítači nainštalovaný filtrovací (blokovací) softvér. Inštalácia takýchto aplikácií by mala byť zásadne úloha rodičov. To sa týka aj uzamknutia možnosti platby za služby na internete. Nie je vhodné, aby dieťa používalo dlhší čas bez dozoru notebook, stolový počíátač, smarfón alebo tablet.

7.                  Chráňte si  osobné údaje

Pred prihlásením sa na online hry sa informujte o tom, či a ako budú ďalej spracované údaje o vašom dieťati. Ak hry k tomu neposkytujú žiadne informácie alebo údaje ako adresa či telefónne číslo nebudú overené, ide o nedôveryhodné stránky.  Dávajte pozor na to, aby vaše dieťa nedalo svojmu partnerovi v hre žiadne osobné údaje.

8.                  Dávať pozor na míňanie peňazí

Rozprávajte sa so svojím dieťaťom o možných výdavkoch pri hrách, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kúpe ďaľšej časti hry alebo pri skončení predplatného. Menšie deti by nemali mať možnosť zakúpiť si ďalšie dodatočné vybavenie pre ich postavu v hre.

9.                  Nepoužívať hry ako výchovný prostriedok

Nepoužívajte elektronické hry ako prostriedok na odmenu alebo trest a nezneužívajte ich  na to, aby  „babysittovali“ vaše dieťa. Hry pre ne potom nadobudnú príliš veľký význam.

10.              Postarať sa o zmenu

Od samého začiatku treba dávať pozor na to, aby počítačové hry neboli jedinou záľubou vášho dieťaťa. Postarajte sa o jeho duševnú a telesnú rovnováhu  vo vzťahu k počítaču a ponúknite mu atraktívne alternatívy.

Eva Izraelová Parcová

zdroj: http://schau-hin.info/

foto: http://db2.stb.s-msn.com/i/8E/6BAFD9CB0881CC93E547BF7AF27C.jpg