Aplikácia neZávislosť – sťahuj, inštaluj, používaj

Používatelia smartphonov si od 7. februára môžu nainštalovať novú aplikáciu neZávislosť. Vytvorilo ju občianske združenie eSlovensko, ktoré sa dlhodobo venuje problematike zodpovedného používania internetu.

Aplikácia umožní používateľom získať prehľad o tom, ako trávia čas na svojich telefónoch. Okrem merania času stráveného používaním jednotlivých aplikácií alebo funkcií v telefóne ponúka neZávislosť aj krátky test internetovej závislosti, odporúčania pre zodpovedné používanie internetu a telefónu, zápisník pre zachytenie radostí i starostí, ktoré mohli ovplyvniť čas strávený na telefóne. Zaujímavou funkciou je možnosť vytvoriť si tzv. motivačnú skupinu, pod ktorou sa myslí súťaž s priateľmi v tom, kto strávi menej času používaním telefónu. Ďalším hodnotným prvkom je možnosť exportovania dát z aplikácie, čo môže byť užitočné, ak sa používateľ rozhodne konzultovať  svoje používanie telefónu s odborníkom. Odborníkovi dokáže aplikácia ponúknuť cenné informácie o používateľských návykoch konkrétneho človeka. Toto predstavuje významné nóvum v oblasti diagnostiky možnej závislosti od internetu, resp. mobilného telefónu.social-media-apps

Spracovaním používateľského prostredia aj svojím obsahom pôsobí aplikácia veľmi dobrým dojmom. Vývojári odviedli kvalitnú prácu a používateľ dostáva do rúk  nielen dobre vyzerajúcu, ale aj užitočnú aplikáciu. Jej užitočnosť nespočíva v tom, že mladému človeku zabráni, aby sa stal závislým od internetu, ale v tom, že mu ponúkne obraz o používaní telefónu a rozličných aplikácií. To môže prispieť ku kritickej reflexii vlastných používateľských návykov a eventuálne môže viesť k zodpovednému používaniu dnes tak bežného „multimédia“, akým je mobilný telefón.

titulné foto: www.zodpovedne.sk