Četujúci v diskusnom fóre odhovorili tínedžera od samovraždy

Prítomnosť na sociálnych sieťach má svoje výhody, no nesie so sebou aj riziká. To, či prevládnu jedny alebo druhé, v mnohom závisí od  konkrétneho používateľa. Každý je zodpovedný za to, ako pristupuje k ochrane svojho súkromia, aký obsah na sieti zdieľa, s kým nadväzuje kontakty a, samozrejme, či je schopný si ustrážiť správnu mieru používania sociálnych sietí.

Sociálna sieť ponúka možnosť pre rozvetvenie sociálnych kontaktov jednotlivca. Nedávna udalosť ukazuje, že aj záujem o druhého človeka prejavený v online prostredí môže niekedy zachrániť   ľudský život.

Portál mashable.com priniesol informáciu, že členovia diskusnej komunity vytvorenej na tému populárnej počítačovej hry Minecraft svojou podporou prispeli k tomu, že jeden z členov upustil od myšlienky na samovraždu. Stalo sa tak na sociálnej sieti Reddit po tom, čo jeden z hráčov Minecraft zverejnil svoj zámer spáchať samovraždu, pretože už nevedel ako ďalej vo svojom živote. Išlo o tínedžera, ktorý do fóra napísal príspevok o svojej opustenosti, prehlbujúcom sa pocite depresie a neužitočnosti. Aj členstvom v uvedenej hráčskej komunite sledoval len to, aby  unikol samovražedným myšlienkam. Cítil sa neprijatý  v rodine aj škole a tento jeho stav trval 8 rokov. Na jeho príspevok v krátkom čase reagovalo viac než 50 diskutérov, ktorí sa obrátili priamo na neho povzbudili ho k tomu, aby si nesiahal na život. Ich empatický prístup priniesol ovocie a o niekoľko hodín nešťastný mladík vystupujúci pod menom NotARomanGuy zverejnil nový príspevok, v ktorom informoval o tom, že si život nevezme a ďakuje za podporu. Neskončil však pri tom, ale rozhodol sa vyhľadať odbornú pomoc vo svojom zápase s depresiou.  Na nejaký čas si dal aj prestávku s hrou Minecraft.

 Spracované podľa článku  A Reddit Minecraft Community Talked a Teen Out of Suicide uverejnenom na portáli mashable.com.

http://mashable.com/2014/10/06/reddit-minecraft-suicide/

Foto:  http://www.surfolks.com/wp-content/uploads/2012/12/Social-Networking.png