Hudba, vhodná alternatíva pre deti v technologickej dobe

Hudba dokáže zmeniť naše vnímanie a náladu v priebehu pár minút. Jej vplyv na citlivejšiu detskú dušičku je ešte o niečo vyšší a môže ovplyvňovať fyzické funkcie od dýchania, krvného tlaku, tepu až po držanie tela či metabolizmus. Človek sa čuduje, akým spôsobom dokáže hudba vplývať na spomínané fyzické funkcie tela. Vedci hovoria o tom, že v ľudskom tele je všetko prepojené. V závislosti na tóne, rytme, harmónii dokáže hudba upokojiť a v niektorých prípadoch vyvolať aj strach.

Účinok na ľudí

Vplyv hudby na deti a dospelých sa realizuje najčastejšie nasledujúcimi spôsobmi: vibráciami, ktoré účinkujú na telo, emóciami, ktoré nám pomáhajú k lepšiemu duševnému prístupu i k ľudskej duši a harmóniou, ktorá môže degradovať blokády na duševnej úrovni a vytvára vnútornú rovnováhu. Aj prostredníctvom hudby dokážeme ešte bližšie spoznať naše deti, respektíve, ovplyvniť ich vývoj z hľadiska fyziológie.  Z výskumu mozgu je jasné, že počúvanie hudby posilňuje spojenie a aktivitu medzi oboma hemisférami mozgu, ktoré sú vedené masívnymi neurónovými sieťami. Melódia sa viac spracováva v pravej a rytmus v ľavej hemisfére mozgu. Takže, vnímanie hudby sa realizuje vždy na oboch stranách mozgu, čo vedie k optimálnemu vyváženiu oboch hemisfér.

Hudba vo vývoji dieťaťa

Ak sa zamyslíme nad vývojom dnešnej spoločnosti a zvážime dopady všetkých technických vymožeností na deti, môžeme skonštatovať, že hudba je tou lepšou alternatívou na podporu rozvíjania našich ratolestí. Odborná literatúra hovorí o rozširovaní komunikačných zručností, spolupráci, flexibilite, kreativite, kontextovom myslení, samostatnosti a mnohých ďalších vlastnostiach, ktoré sú pre naše deti vhodné pre ich ďalší vývoj.

Prečo deti v súčasnosti potrebujú práve hudbu?

Hudba je potrebná na ľudskú sebarealizáciu. Najmä mladí ľudia potrebujú istú symbolickú hodnotu a neverbálnu formu komunikácie s vonkajším prostredím. Najvhodnejšou alternatívou pre vývoj dieťaťa je rozvíjanie jeho hudobného nadania, pokiaľ disponuje takýmito predispozíciami. Ide o ideálnu podporu jeho tvorivosti, okrem toho sa v hudobných školách sociálne začleňuje do ďalšej skupiny. Dostáva sa do kontaktu s rovesníkmi, s ktorými má rovnaké záujmy. V tomto ohľade je potrebné ponechať výber hudobného zamerania na dieťa. Nie je tak podstatné na čom bude hrať, pretože každý jeden hudobný nástroj je dôležitý a prispieva ku komplexnej umeleckej vyzretosti a zaručí dieťaťu vhodnejší rozvoj ako počítačová hra alebo internet.

Zdroj:http://www.blasmusikverband.at/www2004/BmstmkHTM/leitfaden/arbeiten/

Physische_und_psychische_Auswirkung_von_Musik_auf_Kindern.pdf

Foto: http://www.baby-und-familie.de/Entwicklung/Singen-macht-Kinder-schlau-und-gluecklich-204917.html