Menšie deti nerozumejú násiliu v správach

V minulých dňoch ovládli takmer všetky správy obrázky násilných nepokojov v Kyjeve. Vo všeobecnosti správy o násilnostiach môžu na deti pôsobiť rušivo.

Zvlášť to platí pre deti do desať rokov, ktoré nie sú dostatočne vyspelé na to, aby takéto správy dokázali adekvátne spracovať, keďže tie sú primárne určené dospelým divákom. Rodičom sa odporúča, aby deti v žiadnom prípade nenechali pozerať správy s násilným obsahom osamote.

Je dobré, aby rodičia umožnili deťom mladším ako desať rokov pozeranie programov vhodných pre túto vekovú kategóriu, pričom im pomôžu pochopiť obsah.

Na druhej strane, ak sa rodičia budú so svojimi deťmi  rozprávať aj o dianí vo svete, tie sa naučia lepšie s takýmito informáciami zaobchádzať, zatriediť si ich a vo vyššom veku aj náležite rozumovo i emocionálne spracovať.

 

Eva Izraelová Parcová

Spracované podľa www.schau-hin.info

Foto: http://totallycoolpix.com/