Moje dieťa sa správa ako závislé

Pri menších deťoch nie je dobré používať pojem závislosť. 1. nezakladá sa to na pravde, 2. deti tým nálepkujeme, 3. nič tým nedosiahneme. V angličtine sa používa výraz functional impairment, ktorý odkazuje na zhoršenie schopností detí vykonávať niektoré aktivity, napr. rozumové alebo telesné. To sa môže stať napríklad vtedy, keď si dieťa dostatočne nerozvíja jemnú motoriku prostredníctvom pestrých aktivít, pri ktorých manipuluje s predmetmi, ale veľmi často „posilňuje“ jeden prštek pri ovládaní dotykovej obrazovky. 

Výskumy dokazujú, že dieťaťu najviac pomôže pestrosť aktivít so zapojením čo najvyššieho množstva zmyslov.  Minecraft teda nikdy nenahradí Lego 🙂