Niekoľko rád

Čo treba mať na pamäti?

 

  • Televízia je tá najhoršia pestúnka, akú môžete mať.
  • Posolstvá modernej popkultúry šírenej masmédiami nie sú vždy kompatibilné s tým, čo rodičia chcú pre svoje deti.
  •  Hnacím motorom médií, za ktorými stoja obrovské nadnárodné korporácie, je zisk a nie formovanie ľudského charakteru.
  • Takmer všetko, čo pozeráme v televízii, má jediný cieľ – zhromaždiť pred obrazovkou čo najväčší počet divákov.
  • Kladný osobný príklad rodičov v otázke sledovania televízie je najefektívnejší spôsob, ako pomôcť deťom vytvoriť si vhodné televízne návyky.
  • Mnohé televízne filmy a programy obsahujú nebezpečnú zmes rozličných duchovných prúdov, ktorá môže mať deformujúci vplyv na duchovný život človeka.
  • Komerčné televízie bežne uvádzajú reprízy nevhodných programov v poobedňajšom čase, keď prídu deti zo školy a rodičia často ešte nie sú doma.
  • Upútavky na večerný program – určený divákom starším ako 12, často až 15 rokov – obsahujú nevhodné scény (násilie, erotiku) a sú  vysielané v čase, keď sa pred televíznou obrazovkou nachádzajú aj mladšie deti.
  • Deti mladšie ako  sedem rokov často veria, že všetko, čo je v televízii, je naozaj tak. Schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je pravda, a ilúziou sa objaví až vo vyššom veku. Rodičia malých detí na to musia pamätať.

 

Odporúčania

 

Zodpovedne posúďte svoje zvyky vo vzťahu k televízii.

Buďte  pripravení povedať na niektoré programy „Nie“.

Buďte ochotní diskutovať o obsahu programu.

Ak je to možné, nenechávajte deti sledovať programy samy.

Ak dieťa sleduje programy samo, je dobré sa s ním aspoň porozprávať o tom, čo videlo a ako to vníma.

Deťom do dvoch rokov televíziu nepúšťajte vôbec alebo len veľmi zriedka s dôrazom na program vhodný pre deti – nie všetky kreslené rozprávky sú však vhodné aj pre malé deti.

Snažte sa mať prehľad o televíznom programe a o tom, čo deti pozerajú.

Aktívne využívajte technické možnosti na obmedzenie sledovania televízie, napr. rodičovský zámok.

Ak sú vaše deti pod tlakom okolia, keď ich kamaráti určitý program môžu sledovať, no ony to majú zakázané, ostaňte verní svojim hodnotám a stanoveným pravidlám a deťom vysvetlite, prečo konkrétne programy nemôžu sledovať.

Porovnávajte televízne zábery s realitou každodenného života.

Majte poruke pár pripomienok a vyrukujte s nimi počas pozerania konkrétneho programu, a nenechávajte si na prediskutovanie niekoľko televíznych relácií naraz.

Kedykoľvek uvidíte názov nejakého výrobku vo filme, všímajte si, aké konkrétne produkty sa vo filme objavia, a deťom primeraným spôsobom vyjadrenia zdôraznite, že to vôbec nie je náhoda, ale typ reklamy zvaný „product placement“, keď spoločnosti platia za to, aby sa ich produkty, služby či logá objavili vo filme.

My diváci musíme rozhodovať o programových zmenách. Píšte listy na príslušné úrady a inštitúcie alebo bojkotujte firmy a agentúry, ktoré sponzorujú kontroverzné programy.

 

V súvislosti s možným negatívnym vplyvom médií na maloletých  je  nosným dokumentom  novelizovaný zákon č.308/2000 Z.z. – konkrétne jeho piata časť a paragrafy 19 a 20.

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu – inštitúcia zodpovedná za dodržiavanie tohto zákona  ktorej je možné adresovať sťažnosti týkajúce sa porušenia zákona.

Webová stránka ponúka  kompletné znenie zákona, ako aj možnosť podať sťažnosť on-line na http://www.rvr.sk/sk/

 

Rada pre reklamuhttp://www.rpr.sk/sk  Rade je možné adresovať podnety týkajúce sa možného porušenia etického kódexu reklamnej praxe.