Potešenie z čítania

Zober do ruky knihu namiesto mobilu či videohry. Toto je jeden zo základných motívov, ktoré vštepujú odborníci deťom a mládeži vo vzdelávacom systéme v Nemecku, Rakúsku alebo v škandinávskych krajinách. Tak ako pred pár rokmi bola kniha považovaná za základný zdroj informácií, tak dnes majú túto pozíciu masovokomunikačné prostriedky. Inštitúcie na podporu vzdelávania organizujú rôzne školské projekty, v ktorých sa snažia urobiť práve z knihy hlavný prameň informácií a zároveň vyvíjať ich intelekt či vplývať na ich osobnosť.

Deti, ktoré radi čítajú, a táto aktivita ich aj baví, sú oveľa viac úspešnejšie v škole a do budúcna aj v živote. V prvom rade nie je natoľko potrebné povedať deťom, prečo je čítanie pre nich také dôležité, ale skôr ich motivovať a inšpirovať k tejto aktivite. Odborníci hovoria o tom, že práve tento aspekt je rozhodujúci pre dlhodobejší pozitívny účinok čítania na detský vývoj.

V Nemecku sú bežnou praxou už spomínané školské projekty, ktoré sa venujú deťom a mládeži, aby ich motivácia či vzťah ku knihám bol aktívnejší a silnejší. Výsledky tejto činnosti už odborníci zaznamenali v podobe vyššej miery nadšenia pre knihy. Takisto podávajú rodičom, ale aj učiteľom, návrhy na vhodný výber kníh pre ich ratolesti a študentov.  Pri výbere vhodnej literatúry pre deti je dôležité dodržať viacero krokov, aby boli knihy tematicky zaujímavé a rešpektovali vekové rozmedzie a s tým úzko súvisiaci charakter či tón reči. Čítanie je aktivita, ktorá tvorí základ našej informačnej spoločnosti a je potrebná pre lepšie pochopenie a využívanie nových médií. Nové didaktické prístupy hovoria o tom, že škola má nie len naučiť žiakov čítať, ale aj prebudiť v nich radosť z čítania. Práve spomínané školské čitateľské projekty sú vhodným impulzom a návodom, ako deti inšpirovať k literatúre.

Fínsko, priekopník vzdelávania detí

Najlepšie výsledky v podobnej činnosti dosahuje najmä Fínsko, ktoré vytvára vhodné podmienky pre žiakov v škole. Tým sa rozvíja ich potenciál nie len pre čítanie a porozumenie detskej či mládežníckej literatúry, ale aj pre pochopenie tlačených médií a ich obsahu. V dôsledku spomínaných výborných výsledkov dochádza k rozšíreniu tejto aktivity k zakladaniu školských časopisov a k spolupráci s uznávanými denníkmi, ktoré sa takisto podieľajú na vzdelávaní a formovaní detí.

Kde začať?

Propagácia čítania, podporovanie jazykových či čitateľských zručností je veľkou výzvou pre zainteresovaných, ktorí zároveň potrebujú podporu od politických osobností či inštitúcií. Ak potrebujeme podporiť deti v čitateľskej aktivite či vyvíjať tlak na ich záujmy, je potrebné vybudovať infraštruktúru.  Jej štruktúra by mala zahŕňať knižnice, mediálne školské kluby, mali by byť pokryté všetky väčšie mestá, kde sa môžu deti a rodičia realizovať, stretávať a vymieňať si postrehy.

Zdroj: http://www.zis.at/index.aspx?id=589