Riziká internetu

Nové technológie umožňujú svojmu užívateľovi rýchlejší a jednoduchší prístup k informáciám. Internet okrem edukačnej funkcie slúži aj na komunikáciu, nadväzovanie nových vzťahov i hranie hier. Avšak okrem pozitív, byť online, prináša aj niekoľko negatív. Ak vie rodič správne rozoznať riziká internetu, vie aj lepšie svoje deti usmerniť pri jeho používaní.

Kyberšikana

Kybernetické šikanovanie prebieha vo virtuálnom priestore a jeho základom je anonymita. Je to opakujúce sa nepriateľské správanie namierené k obeti použitím informačných a komunikačných technológií. Internet ako nové médium ponúka aj nové možnosti k obťažovaniu. Prostredníctvom zverejňovania fotografií, osobných údajov, či ohovárania cez rôzne chaty dochádza najmä  u detí  ku kyberšikane. Vo virtuálnom priestore sa deti stávajú nahé pred ostatnými užívateľmi. A to aj tým, že zo svojho súkromia odhaľujú  mnoho osobných informácií. Ku kyberšikane často dochádza práve vtedy, keď pri nich nie sú prítomní dospelí ľudia. Okrem internetu sú prostriedkom šikanovania aj SMS správy a mobilné telefóny so zabudovanými fotoaparátmi. V porovnaní so šikanovaním v školskom prostredí, ktoré je obmedzené na konkrétnu dobu vyučovania, cez internet môže obťažujúca osoba zastihnúť svoju obeť kedykoľvek. Okrem toho, nemusí to byť len jedna osoba, ale aj viac ľudí, ktorí stoja za šikanovaním. Ak si rodič všimne, že jeho dieťa rado a chatuje na sociálnych sieťach, je vhodné prediskutovať s ním nebezpečenstvá virtuálnej komunikácie a takisto aj možné následky.

Zverejňovanie fotografií a osobných údajov detí

S nárastom moderných technológií narastá vďaka internetu aj strata súkromia. Na internete môže každý užívateľ jednoducho a v rýchlosti zverejniť nielen svoje fotografie, ale aj fotografie svojich detí.  V momente, keď niečo zverejní alebo pošle známemu, zároveň to aj publikuje. Jeho príspevok sa tak stane verejným. Len ťažko zabrániť šíreniu, prípadným úpravám, či použitiu fotografie v iných kontextoch. Ak sa konkrétna fotografia dostane na viacero miest vo virtuálnom svete, nie je jednoduché ju následne odstrániť. Takisto zverejňovanie osobných údajov ako popis k fotografiám by si mal každý rodič premyslieť a upozorniť na to aj svoje deti. Je vhodné ak deťom objasní nástrahy  publikovania osobných údajov na blogoch i sociálnych sieťach. Užívateľ internetu svoje údaje nemusí poskytovať, pokiaľ nie je oboznámený k akému účelu budú použité.

vitavera_clanky_Kybergrooming_small

Ponuka k praktizovaniu sexuálnych služieb

Online komunikácia a sociálne siete ponúkajú niekoľko nástrah. Komunikácia prostredníctvom chatu alebo emailu nemusí prebiehať  s ľuďmi, ktorých dieťa dobre pozná. Problém nastáva vtedy, keď sa osoba na druhej strane virtuálnej komunikácie vydáva za niekoho iného. Dieťa sa týmto spôsobom môže stretnúť s rôznymi ponukami, často práve sexuálneho charakteru. Dotyčný na druhej strane môže od dieťaťa získať cenné osobné informácie, telefón, adresu i intímny materiál. Deti si však neuvedomujú riziká internetu a často cudzím ľuďom dobrovoľne posielajú svoje fotografie a zdôverujú sa s rôznymi problémami.  V prípade fotografií, ide najmä o intímne zábery, ktoré sa týmto spôsobom môžu dostať ku konkrétnym osobám so špecifickými záujmami.

Prostitúcia na internete, pedofília

Ak nadviažeme na predchádzajúci bod, dostaneme sa k prostitúcii a pedofílii. Keď už osoba na druhej strane internetovej komunikácie získa od detí citlivý materiál, môže sa s ním podeliť medzi ostatných užívateľov s podobnými záujmami. Vo väčšine prípadov si tento materiál nechá pre seba, pre vlastnú potrebu. Avšak na internete sa môžu pohybovať ľudia, ktorí cielene oslovujú deti so zámerom ponuky sexuálnych služieb. Pre školopovinných je táto ponuka atraktívna, najmä ak ide o peňažnú odmenu v tisícoch eurách. Nakoniec k tomu pristúpia. Často však dochádza aj k prípadom, keď dieťa túto činnosť vykonáva dobrovoľne. Odmenou za prostitúciu môže byť okrem peňazí aj mobilný telefón, lístky na koncert a iné.

Počítačové hry, online hry a násilie, ktoré z nich vychádza sú ďalším možným rizikom internetu. V ďalšom texte sa zameriame na konkrétne možnosti ochrany pred rizikami, ktoré internet ponúka.

 

Zdroj: http://www.bezpecnyinternet.cz/rodice/doporuceni-pro-rodice/s-cim-se-mohou-deti-setkat.aspx

Foto 1: http://zpravy.idnes.cz/deti-podcenuji-rizika-internetu-45-procent-z-nich-posila-pres-sit-sve-fotky-1t6-/domaci.aspx?c=A090522_080827_domaci_pje

Foto 2: http://vitavera.denik.cz/clanky/kybergrooming/