Závislosť od internetu

Čas strávený online môže byť veľmi prospešný, no na druhej strane, nadmerné a nekontrolované používanie internetu môže narušiť  medziľudské vzťahy,  životný rytmus v domácnosti i práci a dokonca môže viesť k zdravotným problémom.

Podľa českých psychiatrov trpí chorobnou závislosťou od internetu  1% detí vo veku 11 – 14 rokov a 2% mládeže od 15 do 18 rokov.  Závislosť často funguje ako druhotný jav pacienta, čo znamená, že je len dôsledkom iného problému, napr. depresie. Dieťa alebo mladý človek  trpiaci depresiou  uniká pred svojím problémom do virtuálneho sveta.

Náchylnejšími na vytvorenie si závislosti sú deti trpiace emocionálnymi problémami, introverti a deti so sklonmi k samotárskemu správaniu.

Typy závislosti:

–          Závislosť od kybersexu – chorobné navštevovanie pornografických stránok, erotických diskusných fór, erotických rolových hier

–          Závislosť od kyber-vzťahov – používanie  sociálnych sietí, četovanie až v takej miere, že tieto virtuálne vzťahy sú dôležitejšie ako vzťahy v skutočnom živote

–          Chorobné hranie on-line hier, online stávkovanie

–          Preťaženie informáciami – chorobné surfovanie po internete = prehliadanie stránok  s cieľom získania nových informácií rôzneho druhu

Príznaky možnej závislosti od internetu môžu byť rôzneho druhu:

–           problémy so spaním alebo nezvládanie povinností v škole ako dôsledok veľkého množstva času stráveného za počítačom

–          nadmerné uprednostňovanie internetu pred ostatnými aktivitami (šport, záujmy, rodina)

–          orientácia na virtuálne vzťahy (napr. na sociálnych sieťach) a zanedbávanie vzťahov v bežnom živote

–          prejavy nervozity, úzkosti, hnevu, keď je dieťaťu odopretý prístup  do internetu

Najlepším spôsobom, ako zistiť, či niekto nie je od internetu závislý, je všímať si dôkladne jeho správanie v bežné dni a tiež v čase, keď konkrétnej osobe bude odopretý prístup do internetu.

Pri podozrení, že v určitom prípade existuje závislosť, je potrebné vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra. Alternatívou môže byť vyhľadanie kňaza, ktorý má skúsenosti s pomocou závislým osobám.

Pavel Izrael

Zdroje: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/241688-novy-problem-adolescentu-chorobna-zavislost-na-internetu/

http://www.helpguide.org/mental/internet_cybersex_addiction.htm

foto: http://www.internet-addiction-guide.com/wp-content/uploads/2010/02/internet-addiction.jpg